Ekologia jest modna!

W czasach kiedy coraz więcej mówi się o ekologii i powiększaniu terenów zielonych popularnym zawodem staje się architekt krajobrazu. Jest to zawód interdyscyplinarny, łączący w sobie elementy nauk przyrodniczych, artystycznych, inżynierskich i socjologicznych.

Ochrona i rewitalizacja terenów zielonych jest coraz popularniejsza

Ławki parkoweOsoby te na nasze zlecenie wykonają projekt naszego wymarzonego ogrodu, doradzą nam jakie materiały i rośliny wykorzystać oraz wykonają taki projekt przy naszym domu. Ale to tylko najpopularniejsze zadania architekta krajobrazu i usługi skierowane głównie do osób prywatnych. Do jego zadań należy również ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności, poszukiwanie metod minimalizacji lub unikania szkód powstających w wyniku degradacji środowiska, spowodowanych działalnością człowieka oraz opracowywanie projektów zagospodarowania terenów rolniczych. W grę wchodzi również projektowanie terenów zielonych znajdujących się w centrach miast. Estetycznie zaplanowany i wykonany park lub skwer może stać się wizytówką miasta lub dzielnicy, dlatego też architektura krajobrazu miejskiego jest coraz częściej poruszanym tematem. Jednak drzewa, trawniki i ławki parkowe to nie wszystko czym może zająć się architekt krajobrazu w mieście. Na jego barkach może spoczywać również odpowiedzialność za zaprojektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych czy punktów widokowych. Bardzo ważne jest również opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych. W obliczu zniszczeń krajobrazu spowodowanych przez człowieka jest to ważna kwestia, przywrócić terenom zielonym dawny blask oraz równowagę ekosystemu.

Warto więc zastanowić się nad wybraniem tego typu zawodu bowiem możemy mieć pewność, że pracy nam w przyszłości nie zabraknie.