Jak skutecznie leczyć uzależnienia młodzieży

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany już od wielu lat. Są jednym z największych zagrożeń współczesności. Można zaobserwować gwałtowny wzrost uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie są podatni na wpływy innych, żeby się nie wyróżniać od rówieśników spróbują wszystkiego.

Uzależnienia młodzieży można wyleczyć

leczenie uzależnień młodzieżyWspólnymi cechami każdego uzależnienia są – dążenie do przyjmowania danej substancji lub wykonywania pewnej czynności, wykonywanie tych zachowań pomimo zauważalnych szkód jakie przynoszą i występowanie przykrych stanów psychicznych i dolegliwości fizycznych w okresie abstynencji oraz uczucie ulgi wywołane przez zażycie substancji lub wykonanie danej czynności. Wyróżniamy bardzo dużo typów uzależnień: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, ćwiczenia fizyczne, objadanie się. Teraz należą do nich również uzależnienie od komputera lub smatrfona. Wiele osób uzależnia się od internetu czy mediów społecznościowych. Leczenie uzależnień młodzieży polega najczęściej na skierowaniu osoby uzależnionej do ośrodka. Tam, pod opieką psychologów i lekarzy, podlega terapii. Oprócz terapii grupowej uczestniczy także w zajęciach plastycznych, muzycznych i sportowych. Terapia polega głównie na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, docenianiu, odczucie bycia wartościowym człowiekiem, odbudowanie tożsamości bez poczucia winy i odkryciu na nowo własnego potencjału. Wszystko to robi się metodą „małych kroków”, by było łatwiej i rezultaty były widoczne. W ten sposób skutecznie są pokonywane problemy młodzieży.

Każdy dzień bez zażywania substancji psychoaktywnych czy korzystania z internetu jest małym zwycięstwem. Priorytetem jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia po zakończonej terapii i powrocie do domu.