Mikro instalacje OZE

Ostatnio na rynku urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych jak i rynku bankowym głośno jest o programie Prosument, programie, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 dzięki zwiększeniu produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Co tak naprawdę zalicza się w tym programie do instalacji ograniczających emisji dwutlenku węgla?

Tutaj mamy dwie grupy, pierwsza to źródła energii elektrycznej a druga to źródła ciepła. I tak w pierwszej grupie znajdą się takie instalacje jak fotowoltaika, czyli w skrócie panele fotowoltaiczne dzięki słońcu tworzą prąd, małe elektrownie wiatrowe – turbiny, które wprowadzane w ruch przez wiatr tworzą prąd oraz mikrogeneracja (instalacja łączona – słońce i wiatr tworzą prąd). Instalacje te nie mogą mieć większej mocy niż 40kW. Grupa druga czyli źródła ciepła, tutaj znajdziemy źródła ciepła opalane biomasą (spalanie w specjalnym kotle biomasy, która jest o wiele mniej szkodliwa niż spalanie paliw kopalnianych), pompy ciepła (pompa przekształca energię z naturalnych źródeł ciepła takich jak ziemia czy powietrze), kolektory słoneczne. Wsparcie finansowe dotyczy istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Artykuł powstał przy współpracy firmy:

http://polinvestdom.pl