MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZASADY, WSKAZÓWKI, BŁĘDY

Kanalizacja musi spełniać pewne warunki w momencie projektowania. Wszystkie te warunki pomagają i usprawniają czyszczenie kanalizacji. Warto pamiętać, że istnieją firmy- pogotowie kanalizacyjne, które profesjonalnie zajmują się takimi zabiegami.
Co jest istotne w montażu kanalizacji? Przede wszystkim spadek rur, połączenia, wentylacja, przejścia przez  ściany i stropy, podejścia, rozmieszczenie i montaż podejść, syfony, wpusty podłogowe i podwórzowe, piony kanalizacyjne, zabezpieczenia przeciw zalewowe.
Poniżej szczególnie zostały opisane niektóre elementy powszechnie stosowane do tego typu instalacji.
Spadek rur- każdy odcinek instalacji powinien układać się w kierunku odpływu ścieków z odpowiednim spadkiem (2-3 cm na metrze). Mniejszy spadek może spowodować większe odkładanie śmierdzących osadów, co w efekcie spowoduje zmniejszenie przepływu, a w końcowym efekcie do całkowitego zapchania rur.
Podejścia- rury które je tworzą, powinny posiadać odpowiednią średnicę, która będzie dostosowana do ilości ścieków. Im grubsze rury zastosujemy tym odpływ ścieków będzie lepszy i zmniejszymy prawdopodobieństwo zatkania. Problem jest jedynie z ich ukryciem.
Syfony- ich zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie przedostawania się gazów z kanalizacji do pomieszczeń. Ważny jest odpowiedni dostęp do niego, to umożliwia okresowe usuwanie zanieczyszczeń które się tam gromadzą Zatykaniu tych elementów można zapobiegać stosując odpowiednie sitka, które skutecznie wychwytują zanieczyszczenia stałe.

Artykuł powstał przy współpracy firmy: