Najważniejsze zasady i metody kierowania projektami

Skończone w czasie przedsięwzięcie, zrealizowane przy użyciu skończonych zasobów i prowadzące do wytworzenia jakiegoś wyrobu lub usługi to powszechnie znana definicja projektu. Jak powinien przebiegać i czym jest proces zarządzania projektami?

Sztuka prowadzenia niepowtarzalnych przedsięwzięć

zwinne zarządzanie projektamiPrzykładem projektów może być: wprowadzenie na rynek nowego produktu, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, wdrożenie systemu informatycznego, remont silnika, nowa instalacja centralnego ogrzewania itd. Można użyć stwierdzenia, że zwinne zarządzanie projektami to nic innego jak podejmowanie decyzji dotyczących zastosowania odpowiednich technik, metod, narzędzi, tak aby osiągnąć cel w określonym czasie i założonym budżecie. Aby osiągnąć cel i związany z tym sukces, nie wystarczy jednak określenie zasobów, należy jeszcze połączyć wszystkie komponenty wpływające na niego, przewidzieć możliwe scenariusze, a wszystko to by uzyskać mierzalną zmianę. Określone działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych ze sobą czynników, skupionych na celu wymaga zespołu. Można więc określić projekt jako działanie zespołowe. Zarządzanie takim projektem będzie więc związane z ludźmi. To oni będą podmiotem działania, Nawet jeśli celem było wytworzenie jakiegoś wyrobu, to celem nadrzędnym będzie dobro ludzi, czyli jego odbiorców. Warto o tym pamiętać. Zarządzanie to proces który odbywa się między ludźmi. Dobre zarządzanie będzie zawsze prowadzić do mniejszego wysiłku i zmniejszenia nakładów, często też będzie zachęcać uczestników do pracy.

Efektem staje się optymalizacja, oraz satysfakcja z pracy. Zarządzanie projektem tworzy pewien system oddziaływań. Opisanie go służyć będzie refleksji i opracowaniu metody projektowej, której elastyczne zastosowanie pomoże w realizacji planu.