Oczyszczanie zboża

Nasze rodzime rolnictwo od lat opiera się na zbożach. W Polsce historia uprawy zbóż sięga już czasów starożytnych, do dzisiaj także większość upraw opiera się na zbożu. Aby odpowiednio zadbać o swoje uprawy należy podjąć kroki, aby je odpowiednio zabezpieczyć.

Wykorzystanie dobrych wialni do zboża w celu oczyszczania

dobre wialnie do zbożaZboże jest dość trwałym produktem. Można je bez problemu przechowywać przez dłuższy czas, bez konsekwencji w postaci jego zepsucia. Oczywiście im lepiej je zabezpieczymy, tym dłużej zachowa swoje właściwości, dlatego też tak popularne jest trzymanie zboża w silosach, które chronią je przez szkodnikami i pleśnią. Aby w takim silosie zboże wytrzymało jeszcze dłużej trzeba je przedtem odpowiednio oczyścić. Drobne zanieczyszczenia i części roślin, źle wpływają na jego długie przechowywanie. Obecnie do oczyszczania stosuje się metodę wiatrową polegającą na odpylaniu zboża poprzez przedmuchy. Maszynami, które służą temu celowi są dobre wialnie do zboża, które w sposób automatyczny je oczyszczają. Wialnie do zboża wykorzystuje się między innymi w magazynach zbóż, gdzie produkty poddaje się najpierw procesowi oczyszczania, a dopiero potem składuje się je w silosie. Wykorzystuje się też do tego celu tak zwane silosy buforowe, które przechowują nieoczyszczone zboże, a dopiero potem oczyszcza się je i składuje w silosie docelowym. Oczyszczone zboża są mniej podatne na pleśń, pasożyty i wilgoć, przez co dłużej można je składować.

Dawniej wialnie były wykorzystywane, także na małych gospodarstwach, gdzie zwykle napędzało się je ręcznie lub za pomocą niewielkiego silnika. Obecnie jednak stawia się raczej na bardziej wydajne maszyny, które posiadają wielkie firmy zajmujące się zbożami. To prawdziwe kombajny o wydajności wielu ton na godzinę.