Planowanie bezpiecznych prac alpinistycznych

Planowanie, w jaki sposób praca może być wykonywana skutecznie, ale bezpiecznie, może być jednym z najtrudniejszych aspektów każdej pracy na wysokości. Menedżerowie odpowiedzialni za opracowywanie planów muszą porównać potrzebę produktywności z wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami, rzeczywistymi lub wyobrażonymi. 

Co wziąć pod uwagę podczas prac alpinistycznych

fachowe prace alpinistyczne - warszawaPlanowanie musi zakładać, że pewne ryzyko jest nieodłączne, ale także zapewniać środki do jego maksymalnego ograniczenia. Planowanie musi również uwzględniać wpływ procedur bezpieczeństwa na produktywność. Najlepsi menedżerowie są w stanie zaoferować plan pracy, który zapewnia najlepsze opcje, aby zaspokoić interesy wszystkich. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, dobry plan powinien zawierać informacje o tym, jakie środki ochrony osobistej i inne środki bezpieczeństwa są używane, w jaki sposób praca będzie prowadzona pod ograniczeniami tych systemów oraz w jaki sposób można wdrożyć i osiągnąć cele bezpieczeństwa. Wszystko to musi być zrobione przy jednoczesnym radzeniu sobie z presją ze strony właścicieli firm, klientów i pracowników. Planowanie miejsca pracy z pewnością nie jest ścieżką kariery dla każdego. Aby zilustrować, jak wygląda dobry plan, posłużymy się przykładem komercyjnej firmy myjącej okna, oferującej fachowe prace alpinistyczne – warszawa jest miastem, gdzie znajduje się jej siedziba.Zakładając, że przygotowują się do posprzątania wielopiętrowego budynku, konieczne będzie oszacowanie ryzyka rozsądnego, ale potencjalnego zagrożenia, a następnie zaplanowanie pracy, prowadzenie dokumentacji papierowej i zestawienie metod.

Kompetentna osoba przeprowadziłaby tę ocenę i rozważyłaby, w jaki sposób uzyskać dostęp do przeszklenia i jak bezpiecznie wykonać pracę. Mógłby zastanowić się, co już jest na miejscu, na przykład czy jest zamknięta szyna lub suwnica z belką, która pozwala na użycie kołyski do czyszczenia okien, a jeśli nie, to czy są kompetentni i przeszkoleni w używaniu sprzętu do dostępu linowego, na przykład krzesła bosmańskiego.