Profesjonalny kurs na operatora dźwigu

Warto wiedzieć, że profesjonalne kursy przeznaczone są dla tych osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia oraz zdobyć pracę na stanowisku operatora dźwigu samojezdnego. Obejmują one zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne przygotowanie do egzaminu, który zdawany jest przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego pozwalającego na obsługę dźwigów samojezdnych.

Warunki stawiane kandydatom na operatora dźwigu

operator dźwigu samojezdnego z uprawnieniami kursOsoby, które chciałyby wziąć udział w kursie dla operatorów dźwigów samojezdnych powinny mieć ukończone co najmniej 18 lat i wykształcenie minimum podstawowe. Uzyskiwane uprawnienia są bezterminowe, dodatkowo ważne na terenie całego kraju. Jeżeli interesuje nas operator dźwigu samojezdnego z uprawnieniami kurs będzie dobrym rozwiązaniem. Szkolenia takie obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną obsługę urządzeń objętych tematyką szkolenia. Dodatkowo możemy otrzymać materiały szkoleniowe, a także uzyskamy pomoc z załatwieniem wszelkich formalności związanych z egzaminem UDT. Dotyczy to zarówno etapu złożenia wniosku, poprzez dokonanie opłat, a także po zapewnienie miejsca oraz sprzętu, na którym będzie się odbywał egzamin. Profesjonalne firmy szkoleniowe oferują zajęcia zarówno na swoich halach szkoleniowych, jak i na terenie firmy klienta na terenie kraju, jeżeli organizacją kursów dla pracowników jest zainteresowany konkretny pracodawca.

Żurawie samojezdne, które potocznie nazywane są dźwigami, podlegają pod dozór techniczny, natomiast do ich obsługi wymagane jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. W czasie profesjonalnych kursów możemy liczyć zarówno na rzetelne przygotowanie do państwowego egzaminu, jak również konsultacje ze specjalistami, którzy dzielą się cennym doświadczeniem, a także udzielają porad w oparciu o wiedzę zdobytą w czasie praktycznej pracy.