Przedszkole miejscem rozwoju dziecka

Przedszkolem nazywamy instytucję opiekuńczo-wychowawczą, która wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez zapewnienie dzieciom opieki i ukierunkowania ich rozwoju intelektualnego i fizycznego zgodnie z ich wrodzonym potencjałem oraz możliwościami.

Czym jest przedszkole i dlaczego jest takie ważne?

Przedszkole bydgoszczPrzedszkole jest miejscem do którego uczęszczają dzieci w okresie poprzedzającym naukę szkolną. Przedszkole bydgoszcz to taka placówka, która już od pierwszych dni uczestnictwa dziecka w zajęcia odbywających się w niej uczy, kształci i daje możliwości nabywania nowych doświadczeń. W przedszkolu dziecko doświadcza wielu silnych bodźców a także jest pełne obaw i niepokoju. Jak wiadomo dzieci muszą się przyzwyczaić do nowego miejsca, ludzi, innych dzieci. Proces akomodacji w nowym otoczeniu może trwać od kilku dni nawet do kilku miesięcy. Dziecko należy włączyć w zabawę z innym dziećmi, ale tylko pod warunkiem, że ono samo będzie tego chciało. Ważną rzeczą przystosowania dziecka do nowych warunków jest odpowiadanie na pytania zadawane przez dziecko oraz respektowanie jego decyzji a także nie narzucanie swojego zdania jeśli nie jest to naprawdę konieczne. Przedszkole to pierwsze ogniwo w systemie polskiej oświaty, które zapewnia tę najwcześniejszy etap edukacji i dba o rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach od trzeciego roku życia aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej, która jest zaraz po przedszkolu bardzo ważnym krokiem na drodze edukacyjnej dziecka. Zarówno działalność opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną przedszkole organizuje w sposób dostosowany do potrzeb dziecka ale także we współpracy i partnerstwie z rodziną. Celom wychowania przedszkolnego podporządkowane są takie zadania przez które mogą być one realizowane.

W współczesnym wychowaniu w przedszkolu, w którym dziecko traktowane jest jako podmiot należy dążyć do utworzenia przez dziecko własnej indywidualności.