Przemiany, jakie mogą zachodzić podczas produkcji materiałów na lampy i inny asortyment

Jak wiadomo podczas produkcji materiałów, które będą potrzebne do wytworzenia asortymentu (lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne) może dojść do różnego rodzaju przemian. Jest to spowodowane obróbką, jaka będzie na nich dokonywana. I tak okazuje się, że mamy dwa rodzaje przemian, do których może dojść podczas produkcji materiałów na lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne.

Kinkiety – co to jest?

Należą do nich: przemiana eutektoidalna – polega na tym, że austenit punktu S ulega rozkładowi na mieszaninę ferrytu i cementytu. Efektem jest mieszanina eutektoidalna ferrytu i cementytu, którą w skrócie nazywamy perlitem i przemiana eutektyczna – mieszanina dwóch lub więcej faz krystalicznych o określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych lub stopów w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną.kinkiety Do tego dochodzi jeszcze obróbka plastyczna, jaką będziemy musieli wykonać na danych materiałach. Dzielimy ją na: obróbkę na zimno (poniżej temperatury rekrystalizacji) i obróbkę na gorąco (powyżej temperatury rekrystalizacji). Odkształcenie plastyczne zachodzi dzięki poślizgowi dyslokacji. Do części obróbki plastycznej możemy zaliczyć: poślizg – jest to podstawowy mechanizm odkształcenia metali. Polega na wzajemnym przemieszczaniu się jednej części kryształu względem drugiej w płaszczyznach poślizgu w wyniku ruchu dyslokacji w kierunku poślizgu. Budowa krystaliczna obu części kryształu pozostaje niezmieniona; bliźniakowanie polega na jednorodnym ścinaniu o wektor bliźniakowania kolejnych warstw atomów w płaszczyźnie bliźniakowania. Zblizniaczona cześć kryształu ulega skręceniu względem części nieodkształconej w taki sposób ze ich struktury krystaliczne są symetryczne osiowo względem płaszczyzny bliźniakowania (stanowią odbicie lustrzane); zdrowienie – jest procesem aktywowanym cieplnie zachodzącym podczas wyżarzania poniżej temperatury rekrystalizacji w metalach uprzednio odkształconych plastycznie na zimno.