Zgodność z wymaganiami RODO

Właściwie przeprowadzony audyt wskazuje co może działać nie tak w zastosowanym systemie. Ich przeprowadzanie jest szczególnie ważne, gdy system znajduje potwierdzenie w wymaganiach przepisów prawnych. Wówczas, za ich niespełnienie, przedsiębiorstwie grożą kary finansowe. Do jednych nich należą wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., popularnie zwanym RODO.

Wyniki audytów podstawą dalszego doskonalenia

audyt wewnętrzny ochrony danych osobowychKontrola procesów związanych z ochroną i przetwarzaniem danym osobowych powinna dać odpowiedź na wiele nurtujących właściciela przedsiębiorstwa pytań. Audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych musi zakończyć się bowiem sporządzeniem raportu z audytu. a on z kolei będzie zawierać ocenę zgodności działania firmy z wymaganiami RODO. Audyt wewnętrzny powinien sprawdzić takie kwestie jak ile i jakie dane wrażliwe są przetwarzane przez przedsiębiorstwo. Może się okazać, iż firma żąda od swoich kontrahentów, pracowników lub innych podmiotów dane, które w ogóle nie są jej potrzebne. Poza tym audyt musi wykazać, czy dane te są odpowiednio przetwarzane i chronione. Dostęp do nich mogą mieć tylko osoby upoważnione, a wszystkie incydenty związane z ochroną danych osobowych muszą być rejestrowane. Audyt musi również ocenić przygotowania firmy do wycieków takich danych wrażliwych oraz ich właściwej reakcji na taką okoliczność.

Wyniki z audytu wewnętrznego ochrony danych osobowych mogą wskazać przedsiębiorcy obszary do doskonalenia swojej firmy. Jest to szczególnie ważne w przypadku spełnienia wymagań prawnych, takich jak np. RODO. Właściwie przeprowadzony audyt daje odpowiedź na wiele pytań, które są niezmiernie ważne z perspektywy ochrony danych wrażliwych dotyczących pracowników, kontrahentów oraz innych podmiotów.